Raspored

 1. 09:00
 2. 09:30
 3. 10:00
 4. 10:30
 5. 11:00
 6. 11:30
 7. 12:00
 8. 12:30
 9. 13:00
 10. 13:30
 11. 14:00
 12. 14:30
 13. 15:00
 14. 15:30
 15. 16:00
 16. 16:30
 17. 17:00
 18. 17:30
 19. 18:00
 20. 18:30
 21. 19:00
 22. 19:30
 23. 20:00
 24. 20:30
 25. 21:00
 26. 21:30
 27. 22:00
 28. 22:30

Momenti 2

Coffee break

WD18 Coffee break 11:20 - 12:00

Ručak

WD18 Restoran 13:15 - 14:45

Coffee break

WD18 Coffee break 16:30 - 17:00

Večera

WD18 Restoran 18:30 - 21:00

Zabava

WD18 Party 21:00 - 02:00
D. Jašarević · D. Budaković

HospitalDays intro

100 HLT
Ramiz Shirinov

Bona Dea International Hospital IT infrastructure – serving patients in the most secure way

100 HLT
Krešimir Majdenić

Automatizacija aktivnosti uvjetovanih GDPR Uredbom u informacijskim sustavima zdravstvenih ustanova

100 HLT
Danijela Simeunović

Pravni pogled na GDPR u zdravstvu

100 HLT
Lorenzo Pengo

Data and Digital Transformation in Healthcare

100 HLT
Andrew Graley

Intelligent Communications for Healthcare – how huddles can improve care quality and patient outcome

100 HLT
Mateusz Kierepka

CarnaLife Holo for Interventional Cardiology - Future of medicine proven by real clinical examples

100 HLT
Siniša Košćina

Bolnički informacijski sustavi nove generacije – Sve u jednom vs Specijalizirani moduli povezani sabirnicom

100 HLT
L. Pengo · D. Simeunović · A. Graley · S. Košćina · M. Madjaric

OKRUGLI STOL - Bolja upotreba podataka za pametan zdravstveni sustav

100 HLT
Tatjana Tomljanović

Ultimativni cilj pacijenata su ishodi liječenja

100 HLT
Maja Drašković

HOPAL Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova

100 HLT
Maja Gačić

Povećanje konkurentnosti RH u privlačenju kliničkih ispitivanja

100 HLT
Barış Erdoğan

Leveraging EHRs to Increase Speed and Efficiency in Clinical Trials

100 HLT
Business Predavač

Keynote HD

100 HLT
Sani Pogorilić

Znanstveno tehnološka revolucija

100 HLT
Business Predavač

OKRUGLI STOL - Health Days No2

100 HLT
Raspored nije finaliziran i organizator zadržava pravo promjene rasporeda bez najave.