Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost Internet stranice, ova stranica pohranjuje kolačiće (cookies).

Analitičke kolačiće Google Analytics koristimo samo uz Vašu suglasnost. Prihvaćam Odbijam Više informacija
Arhiva predavanja

Okrugli stol - Što učiniti ODMAH da bi postavili obrazovanje za vještine budućnosti

Glavna pokretačka snaga digitalne konkurentnosti u Hrvatskoj biti će vještine zaposlenike i sposobnost da se usvoje potrebne vještine za budućnost s velikim naglaskom na digitalne vještine. Stoga je potrebno što hitnije postaviti obrazovni sustav i edukacijske programe s namjerom razvoja neophodnih digitalnih vještina. Koje korake napraviti odmah da se pokrenu promjene?

Dragan Primorac

MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU

Prof. dr. sc. Dragan Primorac hrvatski je liječnik pedijatar, forenzičar, genetičar i stalni sudski vještak. Od 23. prosinca 2003. do 6. srpnja 2009. godine obnašao je dužnost ministra znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. dragan_primorac_zivotopisRođen je 7.lipnja 1965. godine, u Banja Luci. Od najranije mladosti živi u Splitu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskome fakultetu u Splitu 1991. godine. Doktorsku je disertaciju 1997. godine obranio na Medicinskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao »Postdoctoral fellow«, a potom i kao »Faculty Instructor«, radio je više godina na University of Connecticut, School of Medicine, Farmington, USA. Stručno se usavršavao pri Connecticut Division of State Police, Forensic Sciences Laboratory, Meriden, USA; Armed Forces Institute of Pathology (AFIP), Rockville USA; Analytical Genetic Testing Center, Denver, USA; St. Christopher’s Hospital for Children at Allegheny University of the Health Sciences, Department of Pediatric Surgery, Philadelphia, USA i Roche Molecular Systems, Alameda, California, USA. Član je Hrvatskoga društva za humanu genetiku, Hrvatske udruge Osteogenesis Imperfecta, Američke akademije za sudsku medicinu (American Academy of Forensic Science) i Američkoga društva za humanu genetiku (American Society for Human Genetics) te su-osnivač Međunarodnog društva za primijenjene biologijske znanosti (International Society for Applied Biological Sciences –ISABS). Dobitnik je 20 međunarodnih i domaćih priznanja, a među njima i Nagrade za životno djelo Instituta za forenzičke znanosti, Sveučilišta New Haven (Life Time Achievement Award, University of New Heaven, Forensic Science Institute, New Haven, USA) za doprinos razvoju forenzičkih znanosti. Autor je oko 150 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja od kojih je više od 50 indeksirano u CC-u (Current Contest) i SCI-u (Science Citation Indeks). Kao pozvani predavač sudjelovao je na više od 40 znanstvenih i stručnih skupova širom svijeta. Do sada je citiran više od 1000 puta i time je među najcitiranijim znanstvenicima iz biomedicine u njegovoj dobi u Hrvatskoj (www.scopus.com). Autor je u više stručnih i nastavnih knjiga u Republici Hrvatskoj, te dviju knjiga objavljenih u SAD-u. Sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na medicinskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Splitu te na prestižnome američkom Sveučilištu Penn State-u, kao i na znanstvenim i stručnim poslijediplomskim stud  

Nenad Bakić

SELECTIO d.o.o.

Matematičar po obrazovanju, s karijerama u znanosti, digitalnim medijima, financijama i ljudskim resursima. Višestruki osnivač start-upova s nekoliko uspješnih 'izlazaka', a kompanije koje je osnovao, još u njegovom vlasništvu, tržišni su lideri u svojim područjima. Kao investitor u javna dionička društva, najpoznatiji je hrvatski aktivistički investitor posvećen dugoročnom ulaganju. Posebni savjetnik Predsjednice RH za digitalnu transformaciju i STEM. + + + + Croatian entrepreneur, investor and philanthropist, currently mostly focused on digital transformation in education – founder of IRIM, the leading organisation in introducing STEM education in the region. Mathematician, with careers in science, digital media, finance and human resources. Serial founder, with multiple successful exits. Companies he founded and still owns are the market leaders in their respective markets. As investor in public companies, he is the most prominent deep-value, long-term activist investor in Croatia. Special advisor to the President of Croatia for Digital Transformation and STEM.  

Pero Lučin

Sveučilište u Rijeci

Prof. dr. sc. Pero Rođen 1962. Godine u Trogiru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Rijeci. Studij medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje je obranio i doktorat znanosti. Usavršavao se na Institutu za mikrobiologiju Sveučilišta u Ulmu, te na Institutu za higijenu Sveučilišta u Heidelbergu, u Njemačkoj. Od 2006. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te gostujući profesor na ostalim hrvatskim sveučilištima. Dvije godine kasnije, od 2008. predstojnik je Zavoda za fiziologiju i imunologiju te pročelnik Katedre za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju medicinskog fakulteta. Od 2005. do 2012. član je skupine za vođenje pregovora s Europskom unijom, pregovarač za poglavlja 25. (Znanost i istraživanje) i 26. (Obrazovanje i kultura). Od 2003.do 2010. obnašao je funkciju predsjednika upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (NZZ), odnosno bio je prvi predsjednik Zaklade. Od 1999. do 2000. godine bio je prodekan za poslovne odnose Medicinskog fakulteta, kada postaje prorektor Sveučilišta za opće poslove i poslijediplomske studije i na toj funkciji ostaje do izbora za rektora Sveučilišta 2009. godine. Sudjeluje u radu niza nacionalnih i europskih tijela koja se bave znanstvenim i obrazovnim politikama. Između ostalih, 2001. u Salzburgu sudjeluje u radu Salzburg seminara – Rukovođenje akademskim institucijama, a 2006. godine na University of Georgia Strateški menadžment sveučilišta. Sudjelovao je u izradi vise strategija, izvještaja I važnijih dokumenata visokoobrazovne I znanstvene politike. Također, sudjelovao je na više od stotinu kongresa i pozvanih predavanja. Od 1996. godine do danas voditelj je u trima znanstvenim projektima, a aktivno je, sudjelovao u realizaciji još tri. Koordinator je ili član u pet Tempus projekata. Citiran je 1949 puta (prema Web of Knowledge), te 2344 (prema Google Scholar).  

Goran Radman

ALGEBRA d.o.o.

Goran Radman is the Vice Dean for International Cooperation and Director of the IgBS e-Leadership MBA at Algebra University College. His academic backgrounds are in the graduate and postgraduate studies of International Relations at the Faculty of Political Sciences, University of Zagreb, where he’s currently pursuing a Ph.D. in theories of international integration. He has acquired MBA from The Wharton School of the University of Pennsylvania and has refined his management and leadership skills through various executive programs, including the ones at INSEAD and London School of Economics. He’s also a regular lecturer of competitiveness and innovation at VERN’ University. Goran has started off his professional career in 1984 as an International Relations Advisor to the President of Croatia and continued as General Manager of Croatian Television (1987). In 1992 he has moved on to private sector to manage MicroLAB, a computer engineering and consultancy company. He has joined Microsoft Corporation in 1996 to start up Microsoft Croatia and has expanded his responsibilities in 2000 as a General Manager of the Adriatic and later on South Eastern European region. He was appointed Microsoft Chairman SEE in 2004 and Chairman ECEE in 2007. He has left Microsoft in late 2008 to become Dean of the VERN’ University of Applied Sciences and Chairman of SenseConsulting. Most recently, from 2012 to 2016, he has served as the Director General of Croatian Radiotelevision (HRT).