Kontakti

WinDays Info

Opće informacije o konferenciji info@windays.hr.

WinDays Prijave

Za sva pitanja vezana uz prijavu na konferenciju obratite nam se na prijave@windays.hr.

WinDays Sponzori

Za više informacija o sponzorstvu na konferenciji obratite nam se na sponzori@windays.hr.

WinDays Nominacije predavanja

Za sva pitanja vezana uz nominaciju predavanja obratite nam se na nominacije@windays.hr.

WinDays Smještaj

Za sva pitanja vezana uz smještaj na konferenciji obratite nam se na smjestaj@windays.hr.

WinDays internetski portal

Ukoliko imate ikakvih problema s učitavanjem naše internet stranice obratite nam se na webmaster@windays.hr.