To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information

SharePoint Online – Building modern Intranet

Predavanje je koncipirano kao dijeljenje iskustva u radu sa SharePoint Online platformom s ciljem kreiranja korporativnog Intranet portala prolazeći kroz sve aspekte modernog SharePoint Online okruženja. Objašnjava se cijeli niz pojmova i koncepata vezanih uz SharePoint online: HUB Site Stucture, Enterprise taxonomy, Navigation, Content and News, Teams Integration, Modern search expirence, SharePoint updates and Targeted releases option, Role of Power platform, Role of corporate culture and education. Kako preći sa Intraneta koji je kolekcija sitova na Intranet iskustva? Predavanje je namijenjeno kako onima koje rade u SharePoint online okruženju tako i onima koji žele uvesti SharePoint Online u svoje poslovno okruženje. Zavisno od strukture publike razina predavanje je od 200 do 300. Predavanje će biti popraćeno demo pogledom na SharePoint admin konzolu i primjerima SharePoint Online sučelja.

Session materials

  • Available only for the conference participants. Please register.

Ivan Bogović

Infobip d.o.o.

Ivan Bogović, rođen je 1976. u Zagrebu. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta skuplja preko 15 godina radnog iskustva u IT-u radeći s nizom različitih tehnologija i alata. Zadnjih 6 godina aktivno radi sa SharePointom. Dugu karijeru kao Lead IT Specialist u Zagrebačkoj banci zamjenio je sa radom u Infobipu na poziciji SharePoint Product Ownera. LinkedIn ga opisuje kao „Experienced Information Technology Specialist with a demonstrated history of working in the banking industry. Strong information technology professional skilled in Business Process, DevOps, SharePoint, and Integration“

Share with friends