To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information

PowerApps Model-Driven – kako napraviti poslovnu aplikaciju bez koda

PowerApps je platforma na kojoj je Dynamics 365 izvorno napravljen. Model-driven aplikacije omogućavaju da se bez koda ili sa malim korišćenjem koda pristupi novoj eri developmenta. Model-driven aplikacije koriste novi Unified Inteface koji omogućava brži i stabilniji rad. U koliko ste upoznati sa Dynamics 365 platformom, svaka model-driven aplikacija će biti unapred laka za korišćenje, a ako znate kao da upravljate entitetima, formama, poljima, onda sam ’development’ u PoweApps Model-driven aplikacijama, nije stran, čak je i veoma poznat.
Na ovoj prezentaciji ću vam pokazati kako to koristeći PowerAps Model-driven možete bez linije koda napraviti funkcionalnu poslovnu aplikaciju, u kojoj bez problema je moguće definisati poslovne procese, na koji način je moguće vašu aplikaciju povezati sa nekim drugim Microsoft aplikacijama, a naravno i sa aplikacijama koje nisu Microsoft-ove. Videćete na koji je način moguće iskoristiti Dynamics 365 entitete u vašoj aplikaciji, kako bi ste dobili što bolje poslovno okruženje za svakodnevni rad.

Session materials

  • Available only for the conference participants. Please register.

Marko Totovic

GoPro d.o.o.

Marko Totović je bio glavni urednik ERP Magazina u periodu 2015-2018 godine. U tom periodu je radio i na nekoliko Dynamics NAV i CRM projekata za inostrane naručioce. Od 2017. godine je angažovan u kompaniji Comtrade System Integration u timu zaduženom za implementacije Microsoft Dynamics 365 rešenja. Radom na pripremi i uređivanju ERP Magazina naučio je osnove različitih ERP rešenja koja se koriste u regionu, a u Comtrade-u je stekao prva iskustva u radu sa Microsoft CRM rešenjima.

Svoje prvo predavanje na temu poslovnih rešenja je imao je na konferenici Tarabica. Od 2018. godine je počeo da objavljuje i tekstove vezane za Dynamics 365 i Office 365 rešenja kako na privatnom blogu, tako i na blogu kompanije. Od 2019 godine je deo kompanije GoPro d.o.o. u kojoj je na poziciji CRM/DMS Consultant.

Share with friends