To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information

Marko Totovic

GoPro d.o.o.

Marko Totovic

Marko Totović je bio glavni urednik ERP Magazina u periodu 2015-2018 godine. U tom periodu je radio i na nekoliko Dynamics NAV i CRM projekata za inostrane naručioce. Od 2017. godine je angažovan u kompaniji Comtrade System Integration u timu zaduženom za implementacije Microsoft Dynamics 365 rešenja. Radom na pripremi i uređivanju ERP Magazina naučio je osnove različitih ERP rešenja koja se koriste u regionu, a u Comtrade-u je stekao prva iskustva u radu sa Microsoft CRM rešenjima.

Svoje prvo predavanje na temu poslovnih rešenja je imao je na konferenici Tarabica. Od 2018. godine je počeo da objavljuje i tekstove vezane za Dynamics 365 i Office 365 rešenja kako na privatnom blogu, tako i na blogu kompanije. Od 2019 godine je deo kompanije GoPro d.o.o. u kojoj je na poziciji CRM/DMS Consultant.

Share with friends