To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information

Bojan Grubić

SysKit d.o.o.

Bojan Grubić

Veliki ljubitelj mljevenog mesa i nesuđeni Windows Phone developer. Developmentom se bavi sedam godina. Trenutno zaposlen u kompaniji SysKit kao Software Engineer, gdje ima priliku baviti se rješavanjem problema enterprise korisnika na svjetskoj razini koristeći cutting edge tehnologije, i pomagati im pri unapređenju poslovanja.

Bojan Grubić

Koristite Power BI bez user licenci

Virtual, Business
300 TEH

Share with friends