To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information

Ana-Marija Petric

POSLOVNA INTELIGENCIJA d.o.o.

Ana-Marija Petric

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Zagrebu engleski i češki jezik. Nakon toga sam na Sveučilištu Oxford završila 4-dijelni Master of Philosophy in General Linguistics and Comparative Philology. U sklopu studija radila sam u Language and Brain laboratoriju na Sveučilištu Oxford s fokusom na prediktivnost jezika. Nakon toga sam se preselila u Nizozemsku gdje sam incijalno radila podatakovnu znanost, digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa. Nakon toga sam radila kao konzultant s fokusom na Natural language processing (NLP), R, Python, Machine Learning i umjetnu inteligenciju. Po povratku u Hrvatsku, zaposlila sam se u Poslovnoj inteligenciji kao Principal konzultant za AI i Machine learning gdje su mi područja rada prediktivna analitika, GDPR (NER, analiza nestrukturiranog teksta), upravljanje zalihama te genetsko parsiranje.

Ana-Marija Petric

Shine light on dark data

Virtual, Business
200 TEH

Share with friends