To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information
Sessions archive

SQL Server - Storage engine

Ako Vas zanima kako SQL Server snima podatke, na koji način SQL Server snimljene podatke pronalazi, kako ih interpretira i u konačnici dohvati i isporuči, tada je ovo predavanje za Vas. Predavanjem će se objasniti struktura bitnijih page-va, te će pojasniti za što ih SQL Server uopće koristi, objasniti će se na koji se pojedini tipovi podataka snimaju na disk, te struktura samog zapisa. Sa boljim razumijevanjem rada SQL Severa može se bolje iskoristiti njegova snaga, kreirati kvalitetniji indeksi, raditi kvalitetniji dizajn i arhitektura. Predavanje će biti pokriveno s nizom praktičnih primjera uz pomoć kojih će se tematika predavanja lakše razumijeti.

Dalibor Margotić

KING ICT d.o.o.

S programiranjem se počeo baviti prije dvadesetak godina. Razvijao razne aplikacije u alatima kao što su Visual Basic, PHP, ASP, Perl, C, Clarion, Microsoft Access. Od 2002. godine područje interesa mu je rad s Microsoft SQL Serverom i Oracle bazama podataka. Od 2006. godine se bavi jedino Microsoft SQL Serverom i na tom području stječe razne Microsoft certifikate (MCP, MCDBA, MCTS, MCITP: DBD, DBA, BI, MCSA)