To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information
Sessions archive

Bing Maps

Bing Maps je geo-servis koji zbog svoje kvalitete i pristupačnosti uzima sve više maha. Bing Maps ne staje samo na prikazivanju mapa, već developerima pruža čitavu lepezu mogućnosti koje mogu koristiti u svojim aplikacijama. Turn-by-turn navigacija, preporuka lokacija, a odnedavno i mogućnost pregleda tlocrta unutarnjih prostora su samo neke od novina. Dodatan naglasak staviti ćemo i na nedavno sklopljeno partnerstvo Bing i Nokia maps servisa koje će vašim aplikacijma sada pružati još kvalitetnije i preciznije podatke. Radionica će biti podijeljeno u tri dijela. Prvo ćemo proći osnove Bing Maps REST servisa te se upoznati se sa svim važnim funkcionalnostima koje on pruža. Nakon toga ćemo naučeno primjeniti u našim Windows (Phone) 8 aplikacijama a za kraj ćemo demonstrirati malo naprednije stvari kao što su rad sa geografskim tipom podatka unutar SQL Servera te kreiranje heatmapa i implementaciju clusteringa. Agenda: 1. Bing Maps servis 101 (predavanje 15 min + lab 45 min) 2. Bing Maps u vašim Windows (Phone) 8 aplikacijama (predavanje 15 min + lab 45 min) 3. Bing maps u enterprise svijetu (predavanje 15 min + lab 45 min)

Renato Jović

Axilis d.o.o.

Renato Jović je software developer u tvrtci Axilis, tvrtke specijalizirane za razvoj programskih rješenja temeljenih na Microsoft platformi. Veliki je zaljubljenik u većinu Microsoftovih tehnologija, posebno onih baziranih za web. Većinu svog slobodnog vremena posvećuje učenju novih tehnologija, a u zadnje vrijeme najviše se orijentirao na razvoj Windows 8 aplikacija čiju primjenu u kombinaciji sa ASP.NET Web API-om smatra izrazito atraktivnom.