To enable you better user experience and full functionality of the web site, this site stores cookies.

We use analytical cookies Google Analytics only with your consent. I accept I decline More information

Tuesday, December 1, 2020

Nagradni natječaj "Osvoji s Veeamom"

Uključite se u Veeam nagradni natječaj i osvojite vrijedne nagrade!

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1.

Nagradni natječaj započinje 07.12.2020. i traje do 09.12.2020.

Priređivač koji je ujedno i Voditelj obrade osobnih podataka je MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029, organizator WinDays20 konferencije i vlasnik web stranice www.windays.hr

Natječaj se provodi na web stranici www.windays.hr, za vrijeme trajanja konferencije, na posebnom microsite-u sa nagradnim natječajem „Osvoji sa Veeamom“.

Natječaj se provodi u svrhu promocije WinDays konferencije – sponzorskog dijela Veeam.

Članak 2.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje sudjeluju na WinDays20 konferenciji 7.-9.12.2020. koja će biti održana online na web stranici www.windays.hr

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da sudionici natječaja koji su posjetitelji microsite sa nagradnim natječajem „Osvoji sa Veeamom“ na web stranici www.windays.hr na pripadajućem obrascu nagradnog natječaja:

  • upišu svoje podatke: ime, prezime, tvrtka, naziv radnog mjesta, službena e-mail adresa, broj telefona, država
  • točno odgovore na sva pitanja u pripadajućem obrascu nagradnog natječaja i to u najkraćem mogućem vremenskom roku.

Nagradni natječaj bit će proveden svaki dan tijekom održavanja WinDays konferencije (7.12., 8.12., 9.12.). Svaki dan se tretira kao zasebni dan nagradnog natječaja odnosno svaki dan bit će proglašen jedan pobjednik nagradnog natječaja, onaj koji je najbrže točno odgovorio na sva nagradna pitanja, i on osvaja dnevnu nagradu.

Identifikacijski dokument, na kojem moraju biti svi podaci kao i u prijavi u nagradnom natječaju potrebno je predočiti prije podizanja nagrade na zahtjev Priređivača.

Članak 3.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati više puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja sva tri natječaja.

Pobjednik pojedinog natječaja bit će proglašen od strane tročlane komisije.

Članak 4.

Pravila sudjelovanja bit će objavljena na WinDays web stranici www.windays.hr neposredno prije početka natječaja.

Članak 5.

Rezultat natječaja i objava pobjednika bit će objavljen najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka natječaja te će u tu svrhu biti objavljeno ime, prezime i grad pobjednika.

Članak 6.

Nagrade su sljedeće:

-          Sony PlayStation VR + Worlds VCH + Camera, za pobjednika natječaja dana 07.12.

-          Sony WH-1000XM4 Wireless Noise-Canceling Headphones, za pobjednika natječaja dana 08.12.

-          Sony XB12 EXTRA BASS Portable BLUETOOTH Speaker, za pobjednika natječaja dana 09.12.

Članak 7.

Dobitnici nagrada će u roku od najviše 8 (osam) dana biti obaviješteni o dobivenoj nagradi putem e-mail adrese koju su naveli u prijavi u nagradni natječaj. Dobitnici su dužni nakon obavijesti, a u roku od 5 dana, povratno se javiti s kontakt brojem mobitela i adresom za dostavu osvojene nagrade. U slučaju da se dobitnik ne javi u tom roku, gubi pravo na nagradu.

Nagrade će biti poslane od strane Priređivača u roku od 30 dana od datuma proglašenja dobitnika odnosno u tom periodu dobitnik treba preuzeti nagradu od Priređivača ako se tako dogovori.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti na adresu u RH.

Slanjem/predajom nagrade prestaju sve obveze Priređivača nagradnog natječaja prema dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac ili neku drugu nagradu.

Dobitnici će surađivati s Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte) Pripređivač će koristiti poštansku povratnicu i/ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Članak 8.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Priređivač kao voditelj obrade može obrađivati podatke u svrhu provođenja natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka će čuvati osobne podatke sudionika natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni.

Podaci dobitnika će biti čuvani 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja (npr.dostavna služba za dostavu nagrada)

Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati podatke prema pravilima Opće uredbe (EU) 2016/679.

Davanje podataka u okviru ovog natječaja je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Voditelju obrade (info@windays.hr) i zatražiti objašnjenje.

Proglašeni dobitnici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da Priređivač može koristiti njihovo ime, adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnosi na ispitanika ili pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Članak 9.

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Priređivač ima pravo otkazati ili prekinuti natječaj u slučaju više sile.

Priređivač, ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Priređivača za izvršenje nagradnog natječaja, ne preuzimaju odgovornosti i ne otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Nakon 60 dana od završetka nagradnog natječaja Priređivač neće primati nikakve pritužbe vezane uz nagradni natječaj.

Priređivač neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U slučaju pravnog spora između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 07.12.2020.

MPG d.o.o.

Priređivač

OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

Dobitnik 1. dana nagradnog natječaja:

Ivica Puzak, Zagreb

Dobitnica 2. dana nagradnog natječaja:

Jadranka Lovrić, Zagreb

Dobitnik 3. dana nagradnog natječaja:

Lino Mračić, Zagreb

Contact us via e-mail info@windays.hr and follow us via Facebook and Twitter.