Arhiva predavanja

Grad koji stvara investicijske prilike (Ivanec, Jastrebarsko) - gradovi koje je FT proglasio najboljim u Europi

Milorad Batinić

Grad Ivanec

Za mandata M. Batinića na natječaju Financial Timesa „European Cities and The Regions of The Future 2014./2015.“, Grad Ivanec je svrstan u top 10 malih gradova u Europi (do 100.000 stanovnika) s najboljim strategijama za privlačenje direktnih stranih ulaganja. Osim toga na natječaju 2016./2017. Ivanec svrstan je na prvo mjesto liste top 10 malih gradova s najboljim strategijama za poticanje stranih ulaganja. Grad Ivanec u pilot-projektu njemačke Vlade i partnera koji se provodi u jugoistočnoj Europi osvaja BFC znak – certifikat grada s povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certificate In South East Europe), trenutačno traje postupak recertifikacije za ponovno dobivanje statusa business friendly grada  

Zvonimir Novosel

Grad Jastrebarsko

Zvonimir Novosel je gradonačelnik Grada Jastrebarskog od 2013. godine. U razdoblju od 2001. do 2011. godine bio je zamjenik gradonačelnika, a od 2011. obnašatelj dužnosti gradonačelnika. Završio je Fakultet prometnih znanosti.