Arhiva predavanja

Azure Functions - event driven on-demand compute

PaaS postaje sve apstraktniji, a Azure prinova, Azure Functions, nam omogućuje da naš kod bude nevjerojatno jednostavan i kratak. Nastao kao nadogradnja Azure WebJobsa, Azure Functions nam omogućuje da pišemo event driven funkcije koje se lagano integriraju sa ostatkom Azurea, skaliraju na jedan potpuno novi način, a sa sobom nose svu robusnost App Servicea. Dođite na predavanje i vidite Microsoftov odgovor na AWS Lambdu.

Bruno Kovačić

Axilis d.o.o.

Bruno Kovačić je Microsoft MVP za Windows Azure, te osnivač Axilisa, poduzeća specijaliziranog za razvoj web i mobilnih aplikacija. Programiranjem se bavi još od osnovne škole, kada je počeo aktivno sudjelovati na raznim informatičkim natjecanjima, a u svijet Microsoft platformi i razvojnih alata je krenuo u studentskim danima. Čest je predavač na raznim regionalnim tehnološkim konferencijama, gdje uglavnom drži predavanja vezana uz Windows Azure.