Arhiva predavanja

Analysis Services - Alat za unos podataka

Writeback je vjerojatno najpodcijenjenija funkcionalnost u Analysis Services, a omogućuje unos podataka u AS kocke. Funkcionalnost je jednostavna za korištenje i u kombinaciji sa novim verzijama Microsoft Excela otvara mogućnost kreiranja vrlo funkcionalnih i upotrebljivih aplikacija. Na koji se način podatci 'unose' u AS? Što je potrebno da bi se omogućio writeback? Kako teče taj proces? Koje su nam sve mogućnosti alokacije vrijednosti pri unosu? Kroz demo ću pokazati kako jednostavno u SQL Serveru 2016 napraviti aplikaciju za unos planskih podataka prodaje i planskih financijskih podataka u RDG.

Zorko Bulić

Corvus d.o.o.

Zorko Bulić je Senior arhitekt rješenja u Corvus d.o.o., sa više od 20 godina iskustva u IT-u od čega preko 10 godina u BI. Radi na zadatcima analize, procijene, konzultinga, planiranja, arhitekture i dizajna DWH i BI, data modeliranja, implementacije i optimizacije SQL Servera